Antara Dua Media

Fotografi di Persilangan Media Analog dan Digital

Antara Dua Media - Fotografi di Persilangan Media Analog dan Digital

Fotografi, Bermula Sekadar Mampu

Jangan terkejut. Senyum boleh. Ketawa lagi riang. Karya seni fotografi banyak bergantung kepada daya kreatif individu, tidak semestinya kepada kecanggihan peralatan. Kegairahan mendapatkan hasil kerja yang baik tidak juga perlu dibiayai dengan kos diluar kemampuan keewangan. Mungkin peralatan fotografi ala kadar sahaja sudah cukup untuk medapatkan hasil gambar yang tepat, padat, dan dapat dibanggakan.

Fotografi, Pilihan Kamera 35mm Pemula

'Blog Fotografi Malaysia - Pilihan jenis kamera filem mudah pakai untuk pemula' Minat kepada fotografi filem, setelah beberapa lama tanpa perhatian, kini nampaknya mekar kembali dengan pengenalan semula filem kegunaan kamera yang dahulu diberhentikan pengeluarannya, usaha ke arah rekabentuk kamera filem alaf baru, sokongan berterusan jurufoto 'era lama', juga dengan minat pengguna baru yang kian bertambah.Shop Now: Film Camera Sale by ImagingPixel

Follow ImagingPixel on Facebook, Pinterest, Twitter

No comments:

Post a Comment

Popular on ImagingPixel